Muzeji, galerije i zbirke po / u Istri

 MUZEJI, GALERIJE I ZBIRKE PO / U ISTRI

Muzeja, galerija i raznih zbirki ima podosta po čitavoj Istri. Za sve potrebne informacije u vezi posjeta, cijene ulaznica (za većinu je potrebna najava) možete se informirati telefonski, putem e-maila ili web stranice. Nadamo se da ćemo vam ovim pomoći u vezi kulturnih informacija i posjeta određenim lokacijama po Istri.

 • Park skulptura Dubrova - Mediteranski kiparski simpozij

Park skulptura Dubrova je park na području Grada Labina i Općine Sveta Nedelja u Istarskoj županiji u kojem su smještene skulpture proizašle iz rada Mediteranskog kiparskog simpozija.

Park skulptura Dubrova - Mediteranski kiparski simpozij

Adresa: Štrmac 85, 52231, Nedešćina

Radno vrijeme: Otvoreno od 0 do 24

Telefon: 092 298 9595

Web/info: https://parkdubrova.eu

Naša posjeta ovom jako lijepom parku 16.12.2019

https://www.poistri.eu/2019/12/putopisi-po-istri-park-skulptura-mks.html

 • Arheološki muzej Istre - Galerija C8 (Pula)

Sadrži prethistorijsku građu, rimske spomenike te izložbu kasnoantičkih i srednjevjekovnih arheoloških predmeta.
Telefon: 00385 52 351300
Adresa: Carrarina ulica 3, Pula

Web: http://www.ami-pula.hr

Email: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr

 • Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d'arte contemporanea dell'Istria (Pula)

Muzej sakuplja umjetnine nastale u drugoj polovici prošlog stoljeća pa sve do najnovijih radova recentnih umjetnika. MSUI predstavlja otvoreno mjesto susreta multikulturalnosti te, prije svega, treba biti krovnom kulturnom i umjetničkom institucijom istarskih umjetnika.

Adresa: Flanatička 29, Pula

Telefon: +385 (0) 52 423 205, +385 (0) 98 420 401, +385 (0) 91 919 1495, +385 (0) 91 151 3069
Ulaznice: besplatno

Sve informacije i kontakti: http://www.msu-istre.hr/info/

 • Muzej Arheološki i prirodoslovni muzej (Brijuni)

Zbirke i muzeji u sastavu Nacionalnog parka i spomen–područja Brijuni: Arheološki muzej s arheološkim lokalitetima iz rimskog i ranokršćanskog razdoblja, Etnografski muzej, Biografski muzej nekadašnjeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita.
Telefon: +385 (0)52 525822
Fax: (0)52 521124

Web: https://www.np-brijuni.hr/hr/brijuni/kulturno-povijesna-bastina/muzejske-zbirke

Email: brijuni@np-brijuni.hr

 • Muzej Arena Amphitheatre (Pula)

Maslinarstvo i vinogradarstvo Istre u antici.
Telefon: +385 (0)52 351300
Adresa: Flavijevska bb, Pula
Web: http://www.ami-pula.hr/en/collections-on-other-locations/amphitheater/amphitheater/

 • Muzej Augustov hram (Pula)

Izložba rimske portretne skulpture
Telefon: +385 (0)52 351300
Adresa: Forum, Pula
Web: http://www.ami-pula.hr/dislocirane-zbirke/augustov-hram/

 • Muzej Zbirka sakralne umjetnosti (Vodnjan)

Izložena je riznica crkve sa zbirkama slika, drvenih skulptura, 234 relikvijara iz 16. do 19. st., crkvenog posuđa i opreme te crkvenog ruha. Posebnost zbirke su svakako mumificirana tijela pokojnika.

Telefon: +385 (0)52 511420

Adresa: Vodnjan, Župna crkva sv. Blaža
Web: https://www.vodnjan.hr/hr/sto-posjetiti-u-vodnjanu-/muzej---zbirka-sakralne-umjetnosti

Župni ured Vodnjan, Sv. Rok 4, Vodnjan

E-mail: zupni.ured@zupavodnjan.com

 • Muzej Mornarička biblioteka (Pula)

Mornarička knjižnica (Marine-Bibliothek) – od kraja 19. stoljeća nazvana K. u. k. Marine-Bibliothek (Carska i kraljevska Mornarička knjižnica) – osnovana je u Veneciji 1802., pri vrhovnom zapovjedništvu austrijske Ratne mornarice. Njezino osnivanje potaknuo je austrijski nadvojvoda Karl (1771-1847), ministar mornarice i rata, poklonom temeljnog fonda od 20 sv. znanstvenih djela.

AdresaDom hrvatskih branitelja, Leharova 1, Pula

Telefon: +385 (0)52 377570

E-mail: skpu@unipu.hr

 • Muzej Spomen soba Antonia Smareglie (Pula)

Spomen soba u rodnoj kući pulskog skladatelja (Pula 1854.- Grado 1929.) otvorena je prigodom 150. obljetnice rođenja (2004. godine). Izložene su i fotografije te likovna djela posvećena skladateljevom životu koja su darovali poznati likovni umjetnici.

Adresa: Augustov prolaz 3, Pula

Više informacija: https://www.pulainfo.hr/hr/where/spomen-soba-antonia-smareglie

 • Muzej Sakralna zbirka Funtane i Vrsara (Vrsar)

U arhitekturi ove crkve (prva polovina 17. st.) dolaze do izražaja renesansne karakteristike s nekim elementima baroka. Fasada s renesansnim portalom vrlo je jednostavna. Uz portal se nalaze dva prozora sa željeznim rešetkama.

Više informacija: https://www.zupavrsar.com/sakralna-zbirka-vrsara

 • Muzejska zbirka Eufrazijeve bazilike (Poreč)

Zbirka župe Poreč nalazi se u prostorijama kraj Eufrazijeve bazilike: 40-tak muzejskih izložaka – fragmenti mozaika (najstariji iz 3. st.), križevi iz 13. stoljeća, nekoliko oltarnih pala od 15. do 17. stoljeća te korske klupe.

Adresa: Eufrazijeva ulica 22, Poreč

Više informacija i kontakt: https://www.istra.hr/hr/dozivljaji/kultura/muzeji-i-zbirke/2494

 • Galerija suvenira (Poreč)

Galerije se nalazi u starogradskoj jezgri Poreča.
Adresa: Eleuterija 5, Poreč

 • Galerija studio Varzić (Poreč)

Eugen Varzić diplomirao je na slikarskom odjelu Filozofskog fakulteta u Rijeci 1999. godine.Izlagao je na više desetaka samostalnih izložbi, te na više od stotinu skupnih u zemlji i inozemstvu.

Adresa: Sv. Maura 12 a, Poreč

Web: https://eugenvarzic.com

 • Narodni muzej Labin

Povijest rudarstva, povijesni događaji vezani uz proglašenje Labinske republike (1921), memorijalna zbirka Giuseppine Martinuzzi (1844-1924).

Adresa: Prvog maja 6, Labin

Telefon: +385 (0)52 852477

E-mail: narodni.muzej.labin@pu.t-com.hr

Web: http://www.uciliste-labin.hr/

 • Muzej Memorijalna zbirka Matije Vlačića Illyricusa (Labin)

Rodna kuća Matije Vlačića (1520. – 1575.), protestantskog pisca i profesora teologije i hebrejskog jezika u Jeni, Regensburgu, Antwerpenu i dr. Bio je jedan od prvih suradnika Martina Luthera.

Adresa: 1.Maja 6, Labin

Telefon: +385 (0)52 852477

Više informacija: https://flacius.info/memorijalna-zbirka/

 • Muzej Zbirka sakralnih umjetnina (Labin)

Crkvica iz 15 – 17 st. u kojoj je djelovala istoimena bratovština, naručilac ove vrijedne serije ulja na platnu s početka 17. stoljeća (Moreschi) i drvenih polikromnih kipova s prikazom apostola.

Adresa: Labin, Crkva sv. Marije Tješiteljice, Alda Negrija bb, Labin

Tel: +385 (0) 52 852 477

Više informacija: https://www.istrapedia.hr/hr/natuknice/3077/zbirka-sakralnih-umjetnina-u-labinu

 • Gradska galerija Orsola (Buje)

Program galerije promovira recentnu likovnu produkciju domaćih i inozemnih autora.

Vlasnik galerije je grad Buje koji pokriva troškove djelovanja.

Program galerije nastoji prezentirati recentnu  likovnu situaciju na teritoriji grada Buja, u Istri, Hrvatskoj i inozemstvu. Cilj djelovanja galerije je da svojim kontinuiranim funkcioniranjem potiče kulturna događanja u gradu. Građanima Buja ponuditi će kvalitetne programe a dovest će i drugu publiku te na taj način doprinijeti razvoju i promociji likovnih događanja na cijelom području.

Adresa: Ul. Ante Babića, Buje (prođite ispod Etnografskog muzeja)

Email: sladandragojevic@gmail.com

Tel: 00385 (0)91 323 3344

 • Muzej Lapidarium (Novigrad)

Muzej/Museo Lapidarium je lokalni, municipalni muzej osnovan od strane grada Novigrada. Muzej je utemeljen 2006. godine, a građa potječe s područja Novigrada i okolice.

Muzej Lapidarium (Novigrad)

Foto: Go Segawa

Muzej Lapidarium (Novigrad)
Radionica Primoža Obrežana

Muzej Lapidarium (Novigrad)
Foto: Go Segawa

Muzej Lapidarium (Novigrad)
Foto: Vladimir Bugarin

Telefon: +385 (0)52 726582
Adresa: Veliki trg 8a
Web: http://www.muzej-lapidarium.hr

Email: e-mail: info@muzej-lapidarium.hr

 • Muzej grada Umaga (Umag)

Muzej je smješten u srednjovjekovnoj gradskoj kuli i nema stalni postav već se mogu razgledati povremene izložbe kroz koje se možete upoznati s različitim temama povijesnog razvoja Umaga (ribarstvo, sport, glazba, lovstvo...). U muzeju se mogu kupiti suveniri, replike predmeta iz fundusa i katalozi izložbi.

Muzej grada Umaga (Umag) Foto: Neven Jurjak

Muzej grada Umaga (Umag) Foto: Neven Jurjak

Muzej grada Umaga (Umag) Foto: Neven Jurjak

Fotografije: Neven Jurjak

Telefon: +385 (0)52 720 386
Adresa: Trg sv. Martina 1, Umag
Ulaznice: besplatno

E-mail: umagmuzej@gmail.com

Web: http://www.mgu-mcu.hr/hrv/index.asp?p=omuzeju

 • Naša austrougarska mornarica (Novigrad)

Jedinstveno i zanimljivo u Novigradu! Pomorska zbirka posvećena ratnoj mornarici naših pradjedova! Odore i oružje, slike i modeli, fotografije, zemljovidi, nacrti i nautički instrumenti!

Adresa: Mlinska 1, Novigrad

Telefon: +385 (0) 98 254 279
Web i info: http://www.kuk-marine-museum.eu

 • Muzej grada Rovinja - Rovigno (Rovinj)

Muzej Grada Rovinja-Rovigno  - Museo Della Citta di Rovinj -Rovigno.  Smješten je u baroknoj gradskoj palači iz 17. i 18. stoljeća, a u stalnom su postavu zbirka slika starih majstora od 15. do 19. stoljeća, drvene polikromatske skulpture te zbirke slika i skulptura moderne hrvatske umjetnosti.

Muzej je trenutno zatvoren zbog obnove.

Telefon: +385 (0)52 816720

Mob: +385 (0)91/622-54 09

Adresa: Trg maršala Tita 11, Rovinj

E-mail: info@muzej-rovinj.hr

Web: www.muzej-rovinj.hr

 • Galerija Adris (Rovinj)

Galerija je otvorena 2001.godine od strane visoko profitne grupacije Adris. Autor zgrade galerije Adris je Marijan Hržić. Galerija u svom izložbenom prostoru ljubiteljima umjetnosti pruža sustavan uvid u opuse najpoznatijih hrvatskih modernih slikara prve i druge polovice 20. Stoljeća poput Ede Murtića, Otona Glihe, Vlahe Bukovca, Dušana Džamonje i drugih.

Adresa: Obala Vladimira Nazora, Rovinj

Tel: +385 (0) 52 801 122

Web: https://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscu/galerija-adris/o-galeriji/

E-mail: adris@adris.hr

 • Muzej Kuća o Batani (Rovinj)

Naš je ekomuzej jedinstven na Jadranu i Mediteranu! Posvećen je tradicijskom drvenom plovilu batani i zajednici koja ga je izabrala za svoj simbol! Ekomuzej batana je ekomuzej u Rovinju. Otvoren je 2004. godine kao prvi ekomuzej u Hrvatskoj. Smješten je pored rovinjskog velikog mola, na adresi Obala Pina Budicina 2. Predstavlja poseban način upravljanja baštinom u rukama lokalne zajednice.

Adresa: Obala Pino Budicin 2, Rovinj

Telefon: +385 (0)52 812593

Web i info: http://www.batana.org/hr/ekomuzej-batana/kuca-o-batani-muostra

 • Etnografski muzej Istre (Pazin)

Etnografski muzej Istre čuva i aktivno prikuplja tekstilnu građu. Veći dio zbirke čini tradicijska odjeća Istre. U ženskom odjevnom inventaru sjeverne i istočne Istre karakterističan je kroj na klinove, koji se veže uz razdoblje gotike. Kasnije taj način krojenja potiskuje i zamjenjuje krojenje ženske haljine iz prsluka i suknje. Oko struka žene su opasivale pas ili kanicu. Na glavi se nosio povezan facol, facuol, obično bogato izvezen – rakaman, nagažan ili kasnije od kupovne tkanine.

Adresa: Trg Istarskog razvoda 1275, br. 1, Pazin

Telefon: +385 (0)52 622 220

Web i info: https://www.emi.hr/hr/

 • Muzej Memorijalna zbirka Jurja Dobrile (Pazin)

Memorijalna zbirka Jurja Dobrile nalazi se u Pazinu u Veli Ježenj.

Veli Ježenj (Pazin)

Radno vrijeme:

01.01. - 31.05.2021: uz najavu

Ulaz: slobodan

Informacije:

T: +385 (0)52 623 054

Email: info@muzej-pazin.hr

Web: www.muzej-pazin.hr

 • Muzej grada Pazina (Pazin)

Osnivanju Muzeja grada Pazina prethodila je relativno duga povijest, sve od 1952. godine kada je Društvo za povijest i kulturna pitanja Istre u Pazinu započelo prikupljati građu za budući muzej te istodobno pokrenulo akciju i za adaptaciju Kaštela za muzejsku funkciju. Muzej grada Pazina je smješten u Pazinskom kaštelu.


Muzej grada Pazina (Pazin)

Muzej grada Pazina (Pazin)

Muzej grada Pazina (Pazin)
Fotografije (c) Muzej grada Pazina

Adresa: Trg Istarskog razvoda 1, Pazin

Telefon: +385 (0)52 616866

Info, kontakti: http://www.muzej-pazin.hr

 • Zavičajna zbirka „Enriko Depiera“ (Tinjan)

Tinjanska zavičajna zbirka nosi ime svog utemeljitelja, Enrika Depiere (1926. - 2017.). Depiere su, čini se, u Tinjan doselile iz Karnije već u 16. stoljeću i plemićkog su porijekla, a do danas su iz te obitelji potekle mnoge značajne ličnosti za Tinjan, ali i mnogo šire (svećenici, liječnici, odvjetnici, gradonačelnici, notari...). Enriko je za čitavog života, kao zaljubljenik u povijest svog kraja, a istodobno svjestan bogatstva i značaja svojih predaka, skupljao sve dostupne materijale i predmete  u svoju privatnu zbirku.

Zavičajna zbirka „Enriko Depiera“ (Tinjan)

Zavičajna zbirka „Enriko Depiera“ (Tinjan)

Zavičajna zbirka „Enriko Depiera“ (Tinjan)

Zavičajna zbirka „Enriko Depiera“ (Tinjan)

Adresa: Tinjan 28, Tinjan

Tel: 385 (0)91 762 1174 • Muzej Memorijalna zbirka Mije Mirkovića – Mate Balote (Rakalj)

Spomen-kuću toga znamenitog istarskog pisca i znanstvenika, koja je 1968. proglašena zaštićenim spomenikom kulture, obnovili su županijske vlasti, domaća općina Marčana i Etnografski muzej u Pazinu.

Telefon: +385 (0)52 571058

Web/info: https://mdc.hr/hr/mdc/zbirke-fondovi/fototeka/memorijalna-zbirka-mije-mirkovica-mate-balote/

 • Zavičajni muzej Buzet (Buzet)

Arheološki odjel, povijesni odjel, etnografska građa Buzeštine – stari obrti.

Adresa: Trg rašporskih kapetana 1, Buzet

Telefon: +385 (0)52 662792

Web/Info: https://www.tz-buzet.hr/hr/kultura/znamenitosti/zavicajni-muzej

 • Muzej Parenzana (Livade)

Parenzana je bila uskotračna pruga duga 123 km koja je povezivala 33 istarska mjesta od Trsta do Poreča, tako da bi u današnje vrijeme prolazila teritorijem triju država. Njena gradnja počela je 1900. godine, a taj je veliki pothvat, čak i za današnja poimanja, dovršen za rekordne dvije godine. Zadnji vlak tom je prugom prošao u kolovozu 1935. godine. Vagoni i lokomotive su potom rasprodani, a tračnice skinute. Muzej Parenzane u Livadama otvoren je 4.11.2007. godine u sklopu projekta Parenzana – Put zdravlja i prijateljstva, financiranog EU sredstvima INTERREG IIIA SLO-HU-CRO 2004-2006 (CARDS2004). U sklopu muzeja izloženi su predmeti, dokumenti, fotografije, stare razglednice, miljokazi, drugim riječima sve vezano uz vrijeme prometovanja vlaka Parenzanom od 1902. do 1935. godine.

Telefon: +385 (0)52 644150

Web/info: https://www.parenzana.net/hr/muzeji/5597

 • Etnografska zbirka Kaštelir (Kaštelir)

Mnogi ljudi i danas čuvaju uspomene na prošla vremena. Vittorio Rossoni započeo je svoju etnografsku zbirku sasvim slučajno – prilikom uređenja obiteljske kuće naišao je na dvadesetak starih predmeta koji su se koristili u domaćinstvima u vremenima naših djedova i baka. S vremenom se ova dragocjena zbirka povećavala i postala živa, opipljiva povijest nekadašnjeg načina zivota na ovom području.

Telefon: +385 (0)52 463140

Ulaznice: besplatno

Web: https://mdc.hr/hr/mdc/zbirke-fondovi/fototeka/etnografska-zbirka-kastelir/

 • Palača Soarbo Bembo (Bale)

Veličanstvena palača Soardo-Bembo u Balama ima monumentalno gotičko-renesansno pročelje nastalo u 16. stoljeću.

Radno vrijeme:

01.01. - 31.12.2021: posjet moguć uz najavu

Informacije:

Adresa: Castel 1, Bale-Valle

T: +385 (0)52 824270

Web: https://www.istria-culture.com/palaca-soardo-bembo-i46

Email: info@istria-bale.com

 • MMC Ulika (Bale)

U cilju zaštite i očuvanja prirodne i kulturne baštine teritorija Istarskog poluotoka u Balama je otvoren izuzetan arhitektonski tehnički opremljen multimedijalni centar koji, uz pomoć najviših tehničkih dostignuća, omogućuje razgledavanje dvije trajne postave jedinstvene na ovom području.

Radno vrijeme:

01.01. - 14.06: 08:00 - 16:00, subotom i nedjeljom zatvoreno

15.06. - 15.09: 08:00 - 21:00, subotom 08:00 - 12:00, 17:00 - 21:00, nedjeljom 08:00 - 13:00

16.09. - 31.12: 08:00 - 16:00, subotom i nedjeljom zatvoreno

Informacije:

TZ Bale, HR-52211 Bale-Valle

T: +385 (0) 52 824 270,

Web: www.bale-valle.hr

 • Antun Motika: Zbirka umjetnina Grada Pule

Djetinjstvo je proveo u Puli, škole pohađa u Puli, Žminju, Pazinu i na Sušaku, maturira 1921. U adolescentskom razdoblju ima potporu slovenskog umjetnika i muzikologa Saše Šantela, profesora u Pazinu i na Sušaku, koji potiče Motikinu likovnu darovitost i sklonost propitivanju raznih umjetničkih disciplina. Studirao je kiparstvo na zagrebačkoj Kraljevskoj akademiji za umjetnost i obrt, kasnije prelazi na slikarstvo. Crta karikature za zagrebački satirički list „Koprive“. Prve samostalne izložbe priređuje u Zagrebu 1933. i 1935., uz naklonost likovne kritike. Godine 1940. premješten je u Zagreb, gdje do umirovljenja 1961. radi na Školi primijenjene umjetnosti.

Radno vrijeme: uz najavu

Informacije:

Istarsko narodno kazalište

Adresa: Laginjina 5, Pula

Tel: +385 91 784 8924

Email: matijadjurisic@gmail.com

Web: www.zbirka-antun-motika.com

 • Muzej narodnih glazbala i Arheološki muzej Sv Križ (Grožnjan)

Muzej narodnih glazbala u Završju (MU=BAJS) je otvoren u travnju 2016. godine zbog niza slučajnih okolnosti: jedna zbirka narodnih glazbala, plod 40 godina sakupljačke i izrađivačke aktivnosti majstora glazbala, i susret sa načelnikom Općine Grožnjan-Grisignana koji predviđa za ovaj srednjovjekovni gradić budućnost u kulturnom turizmu. Veliki je to izazov za gradić s malo duša, izvan puteva “vodenog” turizma, koji nema što ponuditi osim jednostavnog osjećaja “zaustavljenog” vremena.

Radno vrijeme: uz najavu

Posjet muzeju je besplatan, uz najavu na e-mail: waltermacovaz@gmail.com

TZ Grožnjan

Adresa: Umberta Gorjana 3, Grožnjan-Grisignana

T. +385 (0)52 776 067

Više inormacija: https://www.istra.hr/hr/dozivljaji/kultura/muzeji-i-zbirke/muzej-narodnih-glazbala-i-arheoloski-muzej-sv-kriz

 • Zerostrasse Pula - Podzemni tuneli

Austro-ugarska arhitekturna ostavština. Ispod Pule postoji cijeli jedan podzemni svijet sačinjen od tunela koji se proteže kroz gotovo cijeli grad, danas poznat pod imenom Zerostrasse. 

Zerostrasse Pula - Podzemni tuneli

Zerostrasse Pula - Podzemni tuneli

Zerostrasse Pula - Podzemni tuneli

Pulski podzemni tuneli nastali su tijekom Prvog svjetskog rata kao sklonište u slučaju zračnih napada na grad. Podzemni sustav tunela sastojao se od skloništa, rovova, galerija i prolaza, ali i spremišta za streljivo te komunikacijskih hodnika. Svaki brežuljak u najužoj gradskoj jezgri izbušen je i prokopan pa je tako stvorena rasprostranjena tunelska mreža, a pulski brežuljci Monte Zaro, Monte Ghiro i Kaštel mogu se pohvaliti s najvećim tunelima.

U Zerostrasse ulazi se kod Dvojnih vrata i Arheološkog muzeja ili iz Kandlerove ulice a za posjetitelje otvoren je i lift koji spaja Zerostrasse i Kaštel.

Radno vrijeme:

01.04. - 30.09: 09:00 - 21:00

01.10. - 31.03: 09:00 - 17:00

Informacije:

T: +385 (0)52 211 566

Email: administracija@ppmi.hr

Web: www.ppmi.hr/hr

 • Memo muzej Pula

MEMO muzej ili Muzej dobrih uspomena je interaktivni, multimedijalni muzej koji prikazuje svakodnevni život građana Pule u razdoblju od početka pedesetih do kraja osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Muzej kroz svoje tri cjeline - ulicu, trg i stan omogućuje posjetiteljima putovanje kroz vrijeme zahvaljujući svakodnevnim predmetima poput "fiće“ Zastava 750, motora Tomos, bicikla poni, crno-bijele televizije, gramofona i starih ploča, kazetofona sa starim kazetama, starih računala, tipkaćih i šivaćih mašina, telefona i telefonske govornice, časopisa i novina,namještaja te "haubi" i viklera za kosu.

U ovom muzeju posjetitelji mogu dotaknuti sve predmete, otvarati ladice i ormare, isprobavati odjeću, zaigrati neku od starih igrica, sjesti za volan "fiće"…

Radno vrijeme:

01.01. - 30.06: uz najavu (5+)

01.07. - 31.08: 10:00 - 20:00

01.09. - 31.12: uz najavu (5+)

Informacije:

Memo muzej Pula

Adresa: Scalierova ulica 4, Pula-Pola

Tel: +385 99 2517452

Email: memomuseumpula@gmail.com

Web: www.memo-museum.com

 • Galerija Sveta srca (Pula)

U starom gradu u Puli nalazi se crkva Srca Isusova i Marijina koja se skraćeno naziva crkvom Svetih srdaca ili Sveta srca, po redovnicama koje su je osnovale.

Radno vrijeme:

01.01. - 30.06.2021: zatvoreno

Cijena ulaznica formira se prema programu (izložbe, koncerti).

Informacije:

Adresa: De Villeov uspon 8, Pula-Pola

T: +385 (0)52 353 185

Email: arheoloski-muzej-istre@pu.t-com.hr

Web: www.ami-pula.hr

 • Zbirka grbova (Vodnjan)

U atriju Palače Bradamante izložena je zbirka grbova kojom se željela Gradu pokloniti povijest njegova kraja. Naime, na obljetnicu preseljenja u Palaču Bradamante Zajednica Talijana je pokrenula projekt obnove grbova cijenjenih vodnjanskih obitelji i rektora te su postavljena dva grba: grb Vodnjana i grb obitelji Bettica. To je za Zajednicu bio samo početak preuzete obveze realizacije zbirke koja bi obuhvaćala tridesetak grbova. Nakon početna dva, izloženi su i drugi grbovi – još grbova obitelji Bettica, zatim grbovi obitelji Bon, Baffo, Avogadro, Moresin i drugi nepoznatog porijekla. 

Zbirka grbova (Vodnjan)

Zbirka grbova (Vodnjan)

Zbirka grbova (Vodnjan)

Zbirka grbova (Vodnjan)

Fotografije: vodnjandignano.com

Više informacija: https://vodnjandignano.com/projekt-grbovi/stranica/50

Informacije:

Palača Bradamante

Adresa: Narodni trg 4, 52215 Vodnjan-Dignano

Tel: +385 52 512 124

E-mail: cidignano@gmail.com

 • Biblioteka Njegoš i Zavičajni muzej (Peroj)

Ljubitelji pisane riječi ustrojili su veoma kvalitetnu biblioteku Njegoš koja raspolaže sa fundusom od više od 5500 knjiga i koja je otvorena dva puta tjedno tokom cijele godine (utorkom i subotom). Perojskom poveljom, dokumentom koji više ne postoji u originalu, ovo se selo, okolni pašnjaci i šume dodjeljuju doseljenicima iz Crne Gore za sve vjekove. Povelja navodi i da su Mišo Brajković sa 10 porodica i Mihajlo Ljubotina sa 5 porodica, što čini sveukupno 77 osoba, došli u Peroj iz Crne Gore, koja je tada bila pod turskom vlašću, 21.07.1657.godine.

Biblioteka Njegoš i Zavičajni muzej (Peroj)

Biblioteka Njegoš i Zavičajni muzej (Peroj)

Fotografije: vodnjandignano.com

Radno vrijeme:

01.01. - 31.03.2021: utorkom i subotom 18:00 - 19:00, ostalo uz najavu

01.04. - 30.06.2021: utorkom i subotom 19:00 - 21:00

Informacije:

Peroj 44, Vodnjan-Dignano

+385 (0)98 936 3343 Nikola Škoko

Više informacija: https://vodnjandignano.com/hr/biblioteka-njegos/stranica/60

 • Istarska rock galerija - IRG (Pula)

Rock galerija koju su osmislili i uredili ex KUD Idijoti, Nenad Marjanović dr. Fric i Diego Bosusco Ptica. U galerijskom prostoru posvećenom pulskom rocku postavljeni su portreti aktera hrvatske rock scene - Fritza iz KUD Idijota, Romea Đomlije iz Spoonsa, Francija Blaškovića, Bruna Langera, Massima Savića, Saleta Verude, Seida Memića Vajte i drugih.....

Adresa: Carrarina 4, Pula

Radno vrijeme: pon — sub

ljeti 20:00 — 22:00

zimi 18:00 — 20:00

nedjeljom zatvoreno

Info: rock.galerija.c4@gmail.com

Web/Facebook: https://m.facebook.com/Rock-Galerija-Pula-Rock-Galleria-Istriana-425347531365187/

 • Muzej Park skulptura Dušana Džamonje (Vrsar)

Muzej Park skulptura Dušana Džamonje (Vrsar)

Park skulptura glasovitoga Dušana Džamonje u Vrsaru je kompleks od 30.000 m2 s ljetnikovcem, ateljeom, galerijom i parkom veličine 24.000 m2 – od 1979. taj kompleks nosi status spomenika kulture, da bi 2006. godine bio uvršten u Registar nacionalnog kulturnog dobra pod zaštitom države Hrvatske.

Ulaznice: besplatno

Adresa: Valkanela 5, 52450 Vrsar

Lokacija: https://goo.gl/maps/tkgQ5U4KfCDP4pfa7

Web: https://muzejporec.hr/hr/o-muzeju/zgrade-prostori/park-skulptura-dusana/

 • Traktor story & galerija Konobon

Traktor story i galerija Konobon je nadasve posebna i jedinstvena galerija ne samo u Istri već i šire pošto je ovdje postavljena etno priča posvećena poljoprivredi. Prikaz predmeta i strojeva te brojnih sačuvanih fotografija i dokumenta usko je vezan uz povijest ovog kraja i njegovih ljudi.

Traktor story & galerija Konobon

Prvi dio izložbe je stalni postav pedesetak povijesnih traktora i poljoprivrednih strojeva nazvan Traktor story. Nostalgiju mnogih pobuđuje stari Fordson iz 1923. godine, prvi traktor koji je došao u naše selo i dizel motor na grijanu glavu koji je nekoć pokretao porečki mlin uz brojne dokumente i fotografije iz tog vremena.

Traktor story & galerija Konobon

U ekskluzivnom prostoru Galerije Konobon predstavljena je priča o mediteranskoj trilogiji - kruhu, maslinovom ulju i vinu, zastupljenima na ovim prostorima od antike, preko srednjeg vijeka pa do današnjih dana.

Traktor story & galerija Konobon

Traktor story & galerija Konobon

Uz ovu izložbu i zbirku ovdje se nalazi i vinoteka, a odmah do je i poznata Jama Baredine.

Radno vrijeme:

IV, X: 10:00 - 15:00

V, VI, IX: 10:00 - 16:00

VII, VIII: 10:00 - 17:00

III, XI, XII*: ulazak u 11:00 

* posjet moguć uz prethodnu najavu dan ranije

Zatvoreno: I, II, 25.XII

Info:

Adresa: Gedići 55, Nova Vas 52446, Poreč

Mob: +385 (0)98 224 350  

Tel/fax: +385 (0)52 421 333

Email: info@baredine.com 

Web: www.traktorstory.com

 • Grožnjan - grad galerija

Grožnjan je srednjovjekovni gradić smješten u središnjoj Istri, na brežuljku od  228 metara i na udaljenosti od  15 kilometara od mora, gradić na brežuljku je pravi grad umjetnika u kojemu se nalaze brojne galerije (preko 40 njih) gdje možete vidjeti i kupiti različite umjetničke radove. 

Popis galerija: Gradska galerija "Fonticus"i Heraldička zbirka, Galerija "ArsNatura" (Muzić), Galerija "Roseta" (Javeršek), Galerija „Pharos“ ( Gabelić),  Galerija "Tossa" (Papengut),  Galerija "In vitro veritas" (Altin), Atelijer  „Toggy“ (Tođeraš), Galerija „Kamenko“ (Horvat), Galerija „Amato“ (Grbac), Galerija „Ca`A&S“ (Huszar), Galerija „Gasspar“ (Gasspar), Galerija "Il punto" (Matei), Galerija "Sol et Luna" (Dobrilovic), Galerija „Dreamscape-arts“ (Hofman & Fernando), Galerija „Gever & Vagan“ (Pavlović), Studio „B 73“ (Bernik), Galerija "Ars medica" (Likar), Galerija „Z“ (Zelenko), Galerija „Lavanda“( Kristić), Galerija "ArtCell" (Mirko), Studio „Porton“ (Zelenko), Galerija „Lipa“ (Pavlinc), Studio Gobbo d.o.o. & Design, Galerija „Toggy“ (Tođeraš), Galerija „Dadić“ (Dadić), Galerija "Čigra" (Dadić), Galerija „Onyx“ ( Simić-Dodoja), Galerija "La Giara" (Ivanković),  Galerija „Jedan plus“ (Rajković), Galerija „LG“ (Golik), Galerija "Art Galerija" (Vlatka Grubor), Galerija "Štalla" (Saša Kosanović, Željka Gradski)

Mapa sa znamenitostima Grožnjana i popis svih galerija nalazi se ovdje:

https://www.groznjan-grisignana.hr/index.php/hr/kultura-i-umjetnost/galerije

Ostale galerije u Puli: Primjedbe