Postovi

Povijesne razglednice Općine Medulin oživljene kao nove interpretativne šetnje Istra Inspirita

Na Kamenjaku otvorena edukativna staza Park-šuma Kašteja

Otkrijte Istru biciklom i vlakom / Discover Istria by bike & train

Poučna staza „Od kralja do cara“ svečano otvorena na Gornjem Kamenjaku uz interpretativnu šetnju Istra Inspirita

Casanova Tour u Vrsaru

Istra Inspirit oživljava rutu PUTEVIMA ŽIVE ŠTRIGARIJE