Postovi

Labin stari grad 22.02.2021 (jedan kratki đir po starom gradu Labin)

Putopisi po Istri: Park skulptura MKS Dubrova kod Labina 16.12.2019

Putopisi po Istri @ Breg, Skitača, Skvaranski, Ravni, Drenje, Crni, Sveta Marina, Duga Luka, Labin - 05.02.2017

Putopisi po Istri @ Stari grad Labin night - 29.04.2016